Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Pályázat PÉK oktató munkakör betöltésére

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

 

PÉK OKTATÓ

 

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozott idejű 2021.06.30.-ig szóló munkaviszony

 

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

(3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/a.)

           

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Pék szakmai gyakorlat oktatása, alapvető sütőipari ismeretek.

 

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

 

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 

 • Középfokú végzettség (szakirányú középfokú végzettség),
 • alapszintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség (főiskola, a szakképzés szakirányának megfelelő szakos oktató)
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

A munkakör legkorábban 2021.02.24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.02.10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt György Lászlóné nyújt 06-46/562-200-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az igazgato_martin@miskolci-szc.hu  e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola (352 Miskolc, Áfonyás u. 18/a.)  

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.17.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.