Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Középfokú beiskolázás

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája

Cím                                                  3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A.

Telefonszám                                  (+36 46) 562 200;

Fax                                                  (+36 46) 369 049

E-mail                                             titkarsag_martin@miskolci-szc.hu

Honlap                                            http://martinjanos.hu/

Tagintézmény-vezető neve        Lénárt Györgyné

Pályaválasztási felelős neve      Hollóné Kalász Mónika

E-mail címe                                    titkarsag_martin@miskolci-szc.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Intézményünk felvállalta a fiatalok speciális képzését, amelyet számtalan új ötlettel, differenciált nevelési módszerekkel életesélyt valósít meg. Fontos szerepet kap az egyéni ütemezésen alapuló tanulás, fejlesztések, munkaerő-piaci programok és projektrendszerben történő nevelés-oktatás megvalósítása.

Elsődleges feladatunk, célunk az integrált, inkluzív kompetenciaalapú, tevékenységközpontú, cselekedtető és élményszerű nevelés, oktatás. Minden gyermek tehetséges valamiben és nekünk, pedagógusoknak az a feladatunk, hogy megtaláljuk ezt a területet. Ezen dolgozunk, ezen munkálkodunk töretlen lelkesedéssel.

Szakképzési területeink: műszaki, agrár, humán, gazdasági és szolgáltatási szakterület.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2019. november 22.

8:00-tól 15:00 óráig.

 

 

Szakközépiskola (Szakképző iskola) 9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Ágazati besorolás száma és megnevezése

Szakképesítés megnevezése

Képzési idő
(év)

0130

  1.   Nyomdaipar

Nyomdász

3

0131

  1.   Könnyűipar

Bőrtermékkészítő

3

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:      általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Integrált felkészítés:                        A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallás fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Általános felvételi eljárás:              20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-47. §-ai, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                      tanulmányi eredmény alapján

 

Szakiskolai osztályok

 

Tanulmányi terület kódja

Ágazati besorolás száma és megnevezése

Szakképesítés megnevezése

Képzési idő
(év)

0132

XVII. Könnyűipar

Divatszabó (Női szabó szakmairány) st

1+4

0133

XVIII. Faipar

Asztalos st

1+4

0134

V. Képző- és iparművészet

Népi kézműves (Fazekas szakmairány) st

1+4

0135

XXXIV. Kertészet és parképítés

Parkgondozó st

1+2

0136

XXV. Ügyvitel

Számítógépes adatrögzítő st

1+2

0137

XXXVI. Élelmiszeripar

Sütőipari és gyorspékségi munkás st

1+2

 

Előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés)

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:      általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Integrált felkészítés:                        A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

Általános felvételi eljárás:              20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                      A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság véleménye alapján.

 

 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (rész-szakképesítés)

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:      általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

                                                           számítógépes adatrögzítő szakképesítésre jelentkezőknél pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Integrált felkészítés:                        A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

Általános felvételi eljárás:              20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                      A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság véleménye alapján.

 

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI osztályok

 

Tanulmányi terület kódja

Képzés típusa

Szakképesítés megnevezése

Képzési idő
(év)

0138

Készségfejlesztő iskola

-

4

0139

Készségfejlesztő iskola

-

4

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:      általános iskola

Általános felvételi eljárás:              20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                      A felvétel kizárólag szakértői bizottság véleménye alapján.

 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai: Az általános iskolai nevelés-oktatás koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának megkezdésére.

 

Készségfejlesztő iskola 11-12. gyakorlati évfolyamai: az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati évfolyamok (mezőgazdaság, ügyvitel, népi kézműves, élelmiszeripar) területen.