Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Munkatársaink - Pedagógusok

Pedagógusok

Barsi Zsolt Zoltán    műszaki szakoktató, gépész szakirány
Baumann Gábor    okleveles középpiskolai testnevelő tanár
Behinya István    műszaki szakoktató, gépész szakirány
Bulla Gábor György    műszaki szakoktató, villamos szakirány; munkavédelmi technikus
Bulla Gábor Györgyné    műszaki szakoktató, ruhaipari szakirány; inkluzív nevelés okleveles tanára
Dávid Andrea    mesterpedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanára, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirány, gyógypedagógus szakvizsga
Dobos János    műszaki szakoktató, faipari szakirány; munkavédelmi technikus
Endrész Antal    műszaki szakoktató, okleveles agrármérnök; okleveles mérnöktanár
Farkas Erzsébet    mesterpedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus, oligofrén szakos gyógypedagógus
Fülöp-Pető Eszter    konduktor-tanító gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár
Gál Krisztina    műszaki szakoktató, kerámia-formázó; pedagógia szakos nevelő
Gyöngyösi Dániel    biológiai szakos tanár; okleveles testnevelés szakos tanár
Hortobágyi Orsolya    német szakos nyelvtanár
Kassai Balázs János    szomatopedagógus; tiflopedagógus; gyógypedagógus
Kerekes Csilla    mesterpedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, autizmus spektrum pedagógiája szakirány
Kissné Veres Erika Ilona    műszaki szakoktató, ruhaipari szakirány
Korbély Szilárd    műszaki szakoktató; informatikus mérnök
Köböl Zsolt Lászlóné    gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
Krajnyákné Greutter Zsófia Anna    műszaki szakoktató, kereskedelem szakirány; fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Kristóf Anikó    műszaki szakoktató, dísznövénykertész; fazekas; szociálpedagógus, családpedagógus
Kulik József    történelem szakos középiskolai tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
Kuzsmiczky Ágnes    egészségügyi szakoktató, felnőtt szakápoló, általános ápoló, általános asszisztens
Lénárt György László    testnevelés szakos tanár
Lévayné Hankóczi Mária    történelem szakos tanár; drámapedagógus
Móré Imre    gyakorlati oktató, faipari technikus; asztalos
Móré Imréné    gyakorlati oktató, kárpitos
Németh Istvánné    műszaki szakoktató, élelmiszeripari üzemmérnök
Németh Judit Mária    testnevelés-matematika szakos tanár
Pázmándi Tamás András    mesterpedagógus, történelem szakos tanár
Petrovics Éva    gyakorlati oktató, pék technikus
Pocsainé Gyöngyösi Erzsébet Gyöngyi    szakoktató; pékmester; sütő-cukrász technikus
Révész Julianna Rita    általános iskolai tanító
Rozinay Zoltán    mesterpedagógus, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Rózsahegyi Béla Sándor    testnevelés szakos tanár; okleveles testnevelő tanár
Sólyom Ágota Erzsébet    okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; okleveles ének-zene tanár
Sólyom Ferenc    matematika szakos tanár; rajz szakos tanár
Szabóné Béres Brigitta    gyakorlati oktató, könyvkötő
Szegedi Attila    földrajz szakos tanár; geográfus; hulladékgazdálkodási technológus
Szelei Kis Kinga    gyakorlati oktató, szőnyegszövő; kerámia-készítő és rajzoló
Takács Veronika    okleveles angoltanár, anglisztika alapszakos bölcsész (angol); rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár
Tamkó Sarolta    gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Tóth Csaba    földrajz szakos tanár; testnevelés szakos tanár
Urszin Ágnes    művelődésszervező és magyar szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár; segédkönyvtáros
közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus 
Vasvenszki Györgyi műszaki szakoktató, számítástechnika szakirány
Vasvenszki Józsefné műszaki szakoktató, számítástechnika szakirány
Vaszilné Kanizsay Katalin gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök

Farkasné Lovas Irén    iskolatitkár
Sándor Zoltán    rendszergazda

 

Gyógypedagógiai asszisztens

Blahota Ferencné
Bodolainé Kosztra Katalin
Bodor Károlyné
Bölkényné Herényi Beáta
Demeter Erika
Forgács Gyuláné
Károly Imréné
Kovácsné Koncz Edit
Kornizs Mónika
Molnár Attila Árpádné
Murvainé Krajczár Judit Zsuzsanna
Nagy Adrienn (szociálpedagógus)
Nagyné Kiss Judit
Nagy Bianka
Németh Renáta
Pappné Vozár Katalin
Petró Ildikó (szociálpedagógus, okleveles pedagógiatanár)
Soltész Péter
Suszter Szilvia
Vaszil János Tamás
Viszokai József Gábor
Viszokainé Schmidt Edina