Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Középfokú beiskolázás

 

Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021/2022. tanévre 

(OM azonosító: 203060/024) 

 

Intézmény 

Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Telefonszám: +36/46 562-200

E-mail: titkarsag_martin@miskolci-szc.hu

Honlap: www.martinjanos.hu

Igazgató neve: Lénárt György Lászlóné

Pályaválasztási felelős neve: Hollóné Kalász Mónika 

E-mail címe: palyaorientacio_martin@miskolci-szc.hu

 

Képzési kínálat

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 éves szakképző iskolai képzés

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete 

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Fa-és bútoripar

Asztalos, Kárpitos

0010

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai,
továbbá a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

A szakképző iskolai képzésben a 9/1. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik kizárólag az iskolában.
Az eredményes ágazati alapvizsgát követően a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződés keretében a gazdálkodó szervezeteknél is lehetséges a szakmatanulás.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Angol

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

A tanulmányi területre ép intellektusú

A tanulmányi területre ép intellektusú és/vagy

 • mozgásszervi fogyatékos
 • érzékszervi fogyatékos
 • hallási fogyatékos (siket)
 • hallási fogyatékos (nagyothalló)
 • beszédfogyatékos
 • autizmus spektrum zavarral küzdő
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 • halmozottan fogyatékos tanulók  jelentkezhetnek.

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

 • általános iskolai tanulmányi eredmény
 • motivációs napon (2021. március 05.) elért százalékos eredmény

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, melyet iskolaorvosunk állapít meg. (2021. március 1-14-ig)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SZAKISKOLA

1+2 éves szakiskolai képzés

( 1 év előkészítő – 2 év szakképzés )

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete 

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Közlekedés

Kerékpárszerelő (részszakképesítés)

0020

Informatika és távközlés

Számítógépes adatrögzítő (részszakképesítés)

0021

 

1+4 éves szakiskolai képzés

( 1 év előkészítő – 4 év szakképzés )

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete 

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Mezőgazdaság és erdészet

Kertész

0022

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai,
továbbá a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 1. melléklete alapján

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

szakképzési programtanterv - adaptáció, sajátos nevelési igényű, tanulók számára, SNI típusok:

 • mozgásszervi fogyatékos (sm)
 • látási fogyatékos (sl)
 • hallási fogyatékos (sh)
 • tanulásban akadályozott (st)

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása - Angol

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

A tanulmányi területre tanulásban akadályozott (értelmi sérült)

tanulásban akadályozott (értelmi sérült) és/vagy

 • mozgásszervi fogyatékos
 • érzékszervi fogyatékos
 • látási fogyatékos (vak)
 • látási fogyatékos (aliglátó)
 • látási fogyatékos (gyengénlátó)
 • hallási fogyatékos (siket)
 • hallási fogyatékos (nagyothalló)
 • beszédfogyatékos
 • autizmus spektrum zavarral küzdő
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 • halmozottan fogyatékos
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók  jelentkezhetnek.

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

 • általános iskolai tanulmányi eredmény
 • motivációs napon (2021. március 05.) elért százalékos eredmény

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság véleménye alapján történik.

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, melyet iskolaorvosunk állapít meg. (2021. március 1-14-ig)

A számítógépes adatrögzítő részszakképesítésnél pályaalkalmassági követelmények szükségesek.

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontjai: 2021. január 27., 28.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2+2 éves készségfejlesztő iskolai képzés

Készségfejlesztő iskola

Gyakorlati jellegű évfolyamokon megszerezhető ismeretek

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Közismereti képzés 2 év

Kert-és parkápoló, Udvaros,

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére

0030

Közismereti képzés 2 év

Háztartástan – életvitel,

Konyhai kisegítő

0031

 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai,
továbbá a 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskolai kerettantervek alapján

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Nincs oktatott idegen nyelv

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

A tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos

középsúlyos értelmi fogyatékos és/vagy

 • mozgásszervi fogyatékos
 • érzékszervi fogyatékos
 • látási fogyatékos (vak)
 • látási fogyatékos (aliglátó)
 • látási fogyatékos (gyengénlátó)
 • hallási fogyatékos (siket)
 • hallási fogyatékos (nagyothalló)
 • beszédfogyatékos
 • autizmus spektrum zavarral küzdő
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 • halmozottan fogyatékos tanulók  jelentkezhetnek.

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

 • általános iskolai tanulmányi eredmény
 • motivációs napon (2021. március 05.) elért százalékos eredmény

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság véleménye alapján történik.

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, melyet iskolaorvosunk állapít meg. (2021. március 1-14-ig)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Nyílt napok: a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában történnek iskolánk honlapján és facebook oldalán keresztül lehet bővebben tájékozódni:

2020.11.12.

2020.11.13.

2020.11.16.

Iskolánk honlapján www. http://www.martinjanos.hu/  és facebook oldalán is megjelenítjük a legfontosabb információkat.

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége: https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: https://www.miskolci-szc.hu/

A középfokú felvételi eljárás rendje

 

2021. február 19.. az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak

2021. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét

2021 március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. kérjük, hogy az iskolánk felé is jelezzék a titkárságon a módosítási szándékukat titkarsag_martin@miskolci-szc.hu e-mail címre, vagy a 46/ 562-200-as telefonszámon.

2021.április 14. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a hivatalnak.

2021.április 23. A Hivatal kialakítja végeredményt, az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék)

2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Fellebbezési lehetőség.

2021. május 10-21. Amennyiben szükséges, rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk meg a honlapon keresztül, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettünk fel. Az intézmény igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2021. június 21-22-23-án beiratkozás iskolánkban.

Iskolánkba történő beiratkozáskor le kell adni:

 • születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat)
 • általános iskolai bizonyítvány
 •  tankönyvigénylés
 • az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap
 • TAJ kártyáról fénymásolat
 • adóazonosító jel fénymásolata
 • személyi igazolvány fénymásolata
 • lakcímkártyafénymásolata
 • Javaslat: bankszámla nyitása a tanuló számára az ösztöndíj folyósítása miatt