Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Munkatársaink - Pedagógusok

Pedagógusok

Barsi Zsolt Zoltán    műszaki szakoktató (gépészeti szakirány), gépész technikus, géplakatos, volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő, gépi forgácsoló-esztergályos
Baumann Gábor    okleveles középiskolai testnevelő tanár
Behinya István    műszaki szakoktató (gépészeti szakirány), gépi forgácsoló-esztergályos, számítógép-kezelő (használó)
Bulla Gábor György    műszaki szakoktató (elektronikai szakirány), rádió-televízió műszerész, munkavédelmi technikus
Bulla Gábor Györgyné    műszaki szakoktató (ruhaipari szakirány), az inkluzív nevelés okleveles tanára, női szabó, (francia női szabó)
Dávid Andrea    gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirány, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, általános iskolai tanító,
szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterület)
Dobos János    műszaki szakoktató (faipari szakirány), famegmunkáló technikus, (bútor- és épületasztalosipari), munkavédelmi technikus
Endrész Antal    okleveles mérnöktanár (agrár), okleveles agrármérnök, közbeszerzési referens, számítógép-kezelő (használó)
Farkas Erzsébet    oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, magyar - gyors- és gépírás szakos általános iskolai tanár,
szakvizsgázott pedagógus az egyéni bánásmód fejlesztőpedagógiája területen
Fülöp-Pető Eszter    konduktor-tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár, számítógép-kezelő (használó) munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens
Gál Krisztina    pedagógia szakos nevelő, fejlesztő pedagógia specializáción; kerámia formázó
Gyöngyösi Dániel    biológia – testnevelés szakos általános iskolai tanár, okleveles testnevelő tanár 
Hortobágyi Orsolya    német szakos nyelvtanár, gyógypedagógiai asszisztens, szakvizsgázott pedagógus, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája
Kassai Balázs János    gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon, és szomatopedagógia szakirányon
Kerekes Csilla    gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirányon
Kissné Veres Erika Ilona    műszaki szakoktató (ruhaipari szakirány)
Korbély Szilárd    informatikus mérnök
Köböl Zsolt Lászlóné    általános iskolai tanító fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Krajnyákné Greutter Zsófia Anna    műszaki szakoktató (kereskedő szakirány), fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Kristóf Anikó    szociálpedagógus (kriminálpedagógia szakirány), dísznövénykertész, fazekas
Kulik József    történelem szakos középiskola tanár, Európa szakértő
Kuzsmiczky Ágnes    egészségügyi szakoktató, felnőtt szakápoló, általános ápoló, általános asszisztens
Lénárt György László    általános iskolai tanító, testnevelés szakos általánosiskolai tanár, rehabilitációsúszásoktató
Lévayné Hankóczi Mária    történelem szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens
† Móré Imre    faipari technikus, asztalos (bútorasztalos); gyakorlati oktató
Móré Imréné    kárpitos, gyógypedagógiai asszisztens, számítógép-kezelő (használó), számítástechnikai szoftverüzemeltető; gyakorlati oktató
Németh Istvánné    élelmiszer üzemmérnök
Németh Judit Mária    matematika szakos általános iskolai tanár; testnevelés szakos általános iskolai tanár
Pázmándi Tamás András    történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár; közoktatás vezető
Petrovics Éva    sütő-cukrászipari technikus; gyakorlati oktató
Pocsainé Gyöngyösi Erzsébet Gyöngyi    sütő technikus, pék mester; gyakorlati oktató
Révész Julianna Rita    általános iskolai tanító
Rozinay Zoltán    oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 
† Rózsahegyi Béla Sándor    testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelő tanár, járművezetési gyakorlat szakos szakoktató, közlekedési ismeretek szakos szakoktató
Sólyom Ágota Erzsébet    magyar szakos általános iskolai tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, okleveles ének-zene tanár
Sólyom Ferenc János    matematika szakos tanár, rajz szakos tanár
Szabóné Béres Brigitta    könyvkötő, élelmiszer és vegyiáru kereskedő, kereskedő-boltvezető, pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szegedi Attila    földrajz szakos tanár, geográfus, hulladékgazdálkodási technológus 
Szelei Kis Kinga    kézműves szakember (kerámiaművesség), szőnyegkészítő és javító
Takács Veronika    okleveles angoltanár, anglisztika alapszakos bölcsész (angol), rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár, kézműves szakember (szövő-textilművesség)
Tamkó Sarolta    óvónő, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, vendéglátó vállalkozó , kereskedő-vállalkozó
Tóth Csaba    földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár
Urszin Ágnes    okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, művelődésszervező, segédkönyvtáros, magyar szakos tanár
Vasvenszki Györgyi    műszaki szakoktató informatikai szakirányon, gazdasági informatikus
Vasvenszki Józsefné    műszaki szakoktató informatikai szakirányon, szakács
Vaszilné Kanizsay Katalin    általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök

Farkasné Lovas Irén    iskolatitkár
Sándor Zoltán    rendszergazda

 

Gyógypedagógiai asszisztens

Blahota Ferencné
Bodolainé Kosztra Katalin
Bodor Károlyné
Bölkényné Herényi Beáta
Demeter Erika
Forgács Gyuláné
Károly Imréné
Kovácsné Koncz Edit
Kornizs Mónika
Molnár Attila Árpádné
Murvainé Krajczár Judit Zsuzsanna
Nagy Adrienn (szociálpedagógus)
Nagyné Kiss Judit
Nagy Bianka
Németh Renáta
Pappné Vozár Katalin
Petró Ildikó (szociálpedagógus, okleveles pedagógiatanár)
Soltész Péter
Suszter Szilvia
Vaszil János Tamás
Viszokai József Gábor
Viszokainé Schmidt Edina