Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Tanórán kívüli tevékenységek

 

 

 

FELZÁRKÓZTATÁS

Integrációs Pedagógiai Rendszer képességkibontakoztató program
IPR-Tanulás Tanítása
IPR-Életpálya építés
IPR-Dráma
IPR-KommunikációMUNKAVÁLLALÁS - PÁLYAKÖVETÉS

Egyéni fejlesztés - Felzárkóztatás Pályakövetés-utógondozás-munkaerőpiaci felkészítés


 

KÖNYVTÁR

Könyvtárhasználat - könyvtárismeretek fejlesztése - belépés az adatbázisba 
TEHETSÉGGONDOZÁS

Tehetséggondozás szakkör
Selyemfestés szakkör
Honismeret - népismeret szakkör
Énekkar
Weblap - szerkesztő szakkör
Elsősegélynyújtó szakkör
Egészséges életmód szakkör
Idegen nyelv - angol szakkör
Környezetvédelmi szakkör
Fafaragó szakkör
Sportkör


 

HABILITÁCIÓ - REHABILITÁCIÓ

Értelmi fogyatékos fejlesztés
Tantárgyi fejlesztés
Mozgásfejlesztés
Rehabilitációs úszás
Pszichoszociális fejlesztés
Pszichoszociális személyiségfejlesztés
Hallásfejlesztés
Látásfejlesztés
Beszedfejlesztés
Autistafejlesztés
Autista mozgásfejlesztés
BTMN fejlesztés

Konduktív pedagógia


 

TERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSOK

Állatasszisztált terápia

Egyéb terápiás foglalkozások

 


 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE

ISKOLAPSZICHOLÓGIA